Regulamin

Magnati
Regulamin
§1
Osoby przebywające na terenie kompleksu domków letniskowych Magnati zobowiązane są do
przestrzegania niniejszego regulaminu.
§2
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
§3
Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu podczas meldunku. W dniu rozpoczęcia pobytu
właściciel ma prawo pobrać́zwrotną kaucję w kwocie indywidualnie określonej.
§4
1. Gość nie ma prawa przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za
który uiścił należną opłatę
.
2. Osoby odwiedzające mogą przebywać
́na terenie kompleksu w godz. od 8:00 do 23:00.
§5
1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 7:00 następnego dnia.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług kompleksu nie powinno zakłócać pobytu
innych Gości. Właściciel kompleksu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która
narusza tą zasadę
.
3. Pobyt psa po wcześniejszym uzgodnieniu za dodatkową opłatą. Przebywanie psa na terenie
ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zwraca się uwagę Gościom, aby:
• nie palili tytoniu w domkach
• nie rzucali niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza,
• nie przechowywali w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą
woń,
• nie używali w domkach, grzejników elektrycznych, grzałek oraz kuchenek elektrycznych i
gazowych (nienależących do wyposażenia domków)
5. Ze względów porządkowych w przypadku opuszczania domku prosi się o:
• zakręcanie kranów instalacji wodociągowej
• zamykanie okien,
• wyłączanie oświetlenia.
6. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamkniecie drzwi.
§6
1. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach oraz na terenie
kompleksu.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu
należącego do Gościa. Gość przyjmuje do widomości, że parking znajdujący się na terenie
kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym.
§7
Gość́ ponosi odpowiedzialność  materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domków powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób.
§8
W przypadku zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń
i wyposażenia, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Właściciela.
§9
Po dokonaniu pełnej zapłaty za pobyt nie przewiduje się zwrotu pieniędzy z tytułu skrócenia pobytu.
§ 10
W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

Wpłata zadatku skutkuje pełną akceptacją regulaminu.
Właściciele Domków letniskowych Magnati
© Magnati 2023